ระบบค้นหาหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาโดย อ.เสถียร ไต่เมฆ แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สำหรับเจ้าหน้าที่ครั้งที่
อนุมัติ
ลำดับที่
อนุมัติ
PDF
ตัวอย่าง
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้แต่ง ราคา
(บาท)
จำนวน
หน้า
รูปแบบกระดาษ รูปแบบการพิมพ์ ขนาดรูปเล่ม สำนักพิมพ์
ปอนด์ ถนอม
สายตา
อาร์ท 1 สี 2 สี 4 สี 8
หน้ายก
A4 อื่นๆ